Merdekagracht

Ongehoord en onverteerbaar!

ongehoord en onverteerbaar!

De gemeente Amsterdam heeft besloten de Indische en Molukse gemeenschap een trap te geven! Zij hebben een nieuwe straat de voor ons zeer pijnlijke naam ‘Merdekagracht’ gegeven. Daar waar onze Joodse vrienden middels het strafrecht beschermd zijn (volkomen terecht) tegen kwetsende uitingen etc. … daar lijkt mijn gemeenschap vogelvrij!!
 
Ik pik dat natuurlijk niet en ben via allerlei kanalen ons recht aan het halen. Ter illustratie hieronder mijn brief aan de BBB-fractie Provincie Noord-Holland, nadat het landelijk bureau tot de conclusie kwam er niets aan te kunnen doen.
 
Hallo collega’s van BBB,
 
ik ben lid geworden van BBB omdat ik in deze partij de mogelijkheid zie dingen in NL te veranderen cq wat krom is recht te maken.
Welnu! (Zie bijlage!)
 
Dit is aan de hand in Amsterdam!! Zij hebben een nieuwe straat de naam “MERDEKAGRACHT” gegeven.
‘Merdeka’ is de strijdkreet die criminele, zogenaamde vrijheidsstrijders in voormalig Nederlands-Indië gebruikten als zij op ‘oorlogspad’ gingen. Zij hadden het vooral voorzien op Nederlandse, Indische, Molukse en Chinese ouderen, vrouwen en kinderen. Zeer veel werden op brute wijze met kapmessen en ‘bamboe roentjings’ vermoord. Zo ook enkelen van mijn familie!
 
De acties van die moordenaars zijn te vergelijken met die van Hamas op 7 oktober dit jaar. Alleen duurde het in Nederlands-Indië veel langer! Vanaf WOII tot 1957… het jaar dat mijn oudtante Milly en overgrootmoeder Mildred gruwelijk werden vermoord (letterlijk in mootjes gehakt.)
Mijn moeder heeft die hele verschrikkelijke periode ternauwernood overleefd! Hoort zij of ziet zij die door merg en been gaande strijdkreet, dat krimpt zij NU NOG in elkaar en kruipt weg onder bed, bank of wat dan ook… volkomen in paniek!
 
Die bloederige periode waarin “MERDEKA” vooral werd gebruikt, staat bekend als de “BERSIAP.” De Bersiap heeft voor ons dezelfde betekenis als voor onze joodse vrienden de ‘Holocaust.’ En terwijl het een misdrijf is de holocaust te ontkennen of anderszins te besmeuren (volkomen terecht!!!), zijn ons lijden en trauma’s volkomen vogelvrij, kunnen zelfs worden gevierd door er een straat naar te vernoemen!!
 
Zonder enige rekening te houden met wat mijn familie en duizenden lotgenoten hebben moeten doorstaan onder die strijdkreet van de criminele pelopors, hangt Amsterdam die naam aan een nieuwe gracht!
 
Dit is ongehoord en onverteerbaar!
 
Ik denk dat de insteek was Indonesia te ‘pleasen’ in het kader van slavernij en zo. Daarbij gaat Amsterdam voorbij aan het feit dat Indonesia nu een koloniale, criminele staat is dat vanaf 1962 op gruwelijker wijze mijn vrienden de Papua’s en Molukkers onderdrukt dan Nederland ooit heeft gedaan.
 
Ik zou graag willen dat mijn partijgenoten mijn familie en lotgenoten beschermt tegen dit soort onrecht en eist dat Amsterdam die naam verandert.
 
Uiteraard bereid e.e.a. mondeling toe te lichten.
 

Ik zou graag willen dat mijn partijgenoten mijn familie en lotgenoten beschermt tegen dit soort onrecht en eist dat Amsterdam die naam verandert.

Scroll naar boven