Mijn Landsjaar

Het is tijd

mijn landsjaar: weer opgepakt, het is tijd

Weer opgepakt in de hoop dat de ogen nu genoeg zijn geopend en dat Nederland beseft in wat voor wereld we leven.
 
Dienstplicht heeft een negatieve klank vanwege de slechte uitvoering in het verleden! Slechts 4 op de 10 jongens. ALLEEN JONGENS, geen meisjes. Slecht leiderschap, veel leegloop. In het boek “Mijn Landsjaar” schets ik hoe het zou moeten. En dat het moet, daarvan ben ik overtuigd, want
 
ER ZULLEN ALTIJD HITLERS ZIJN!!
 
De Koude Oorlog was voorbij, naïef Nederland deed de Dienstplicht in de ijskast. Voor mij reden om na 20 jaar als Kapitein mijn biezen te pakken. In die tijd heb ik, samen met mijn collega’s, honderden, misschien wel duizenden dienstplichtige jongens opgeleid en gevormd. Deze ervaring maakt dat ik heilig geloof in het nut van dienstplicht voor een land. Want Hitler is niet dood! Veiligheid is niet gratis!!
En niet alleen in defensietermen is dienstplicht een zegen. In mijn visie is militaire dienstplicht slechts één van de vele invullingen. Álle maatschappelijke gebieden staan open! Het lost vele problemen op en is dé weg tot meer MIENSKIP en NOABERSCHAP.
 
In het pamflet staan een aantal beleidsvoornemens, daar voeg ik aan toe dat de wet zodanig moet worden veranderd, dat dienstplichtige soldaten ALLEEN kunnen worden ingezet ter verdediging van het NEDERLANDS grondgebied. Graag aandacht voor het pamflet “MIJN LANDSJAAR.”
 
 

PAMFLET MIJN LANDSJAAR

‘Mijn Landsjaar’ is de werktitel van de opvolger van de Dienstplicht, dat een negatief imago heeft dankzij de gebrekkige uitvoering in het verleden.
 
Doel:
Met Mijn Landsjaar bijdragen aan een weerbaar èn sociaal Nederland en een betere wereld. De huidige ‘Stand van de Wereld’ roept hierom.
 
Toelichting:
Een vorm van dienstplicht is een zegen is voor een land. Die overtuiging is gebaseerd op mijn twintig jarige inzet als landmachtofficier voor de opleiding en vorming van dienstplichtige jongemannen. Ondanks de gebrekkige uitvoering (slechts vier op de tien, alleen jongens géén meisjes) zag ik de nuttige spin-off van dit fenomeen.
 
Namelijk; levenslange vriendschappen over geografische, culturele en sociale grenzen heen. Limburgers kwamen naar Friesland, Rotterdammers en Amsterdammers vierden samen feest, het zoontje van de notaris werd de beste vriend van het zoontje van de vuilnisman. Katholieken gingen met hun vrienden mee naar de moskee. Er kwam inzicht in en begrip voor andere culturen. Deze mannen, de ex-dienstplichtigen, zijn over het algemeen minder ontevreden, hebben meer doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheidszin en discipline. Hebben meer begrip voor gezagsdragers, gaan beter met tegenslagen om en zijn vooral;
SOCIALER en BEHULPZAMER. Kortom; meer Mienskip, meer Ubuntu, meer Noaberschap!
 
Deze vriendschappen zijn smeerolie voor de samenleving. Deze mannen zorgen voor een weerbare ruggengraat van die samenleving. Velen zijn reeds ‘zeventigers’, ze zoeken elkaar nog altijd op bij reünies en op social-media-pagina’s van tienduizenden zielsverwanten!
 
De spin-off kwam bovenop het onmiddellijke maatschappelijke belang van het ter beschikking hebben van bekwame hulptroepen. Zo hebben wij zandzakken gesjouwd bij een watersnood, sneeuwgeruimd in Groningen, glasgeruimd in Zeeland en aardappelen geoogst in de Flevopolder.

Deze vriendschappen zijn smeerolie voor de samenleving. SOCIALER en BEHULPZAMER, meer Mienskip, meer Ubuntu, meer Noaberschap!

Daarom streef ik naar activering van de Dienstplicht en schrijf ik met dat doel een boek.

DE VIER PIJLERS

De werktitel is ‘Mijn Landsjaar.’ Een naam die refereert aan ‘een jaar geven aan je land, zonder er zelf slechter van te worden.’ De naam moet de lading dekken en geen associaties oproepen met de ‘oude’ dienstplicht. Suggesties zijn welkom.
1. Voor IEDEREEN; jongens én meisjes, ongeacht geloof, gender of handicap.
 
2. Er moet een periode van gecontroleerde ‘groepsvorming onder moeilijke omstandigheden’ in zitten, omdat juist dát het beste uit de mens haalt en samenbindt; (liefst met bezoek aan ‘vernietigingskamp Bergen-Belsen’, zoals wij met onze dienstplichtige jongens deden).
 
3. Álle maatschappelijke gebieden staan open.
 
4. Samenhang met andere fenomenen/plannen in de samenleving zoals streven naar ‘brede’ scholen, de studiebeurs, idee basisbedrag € 10.000, idee levenslange baangarantie, gratis kinderopvang, huidige proeven met Maatschappelijke Dientijd CDA, terugkeer Sociale Werkplaatsen, enz. enz.

UITVOERING

Natuurlijk moet er veel werk worden verzet en weerstand worden overwonnen, wil het daadwerkelijk tot uitvoering komen. Zelfs de langste reis begint met een eerste stap.
 
Er zal nog veel onderzoek nodig zijn o.l.v. een ministerie-oversteigend projectteam. Onderzoeken uitgevoerd door studenten WO/HBO/MBO als stage-opdracht, t.b.v. onmiddellijk positief effect (dóór de jeugd vóór de jeugd).  Bijvoorbeeld o.g.v.:
5. Draagvlak; O.a. sociologisch onderzoek naar de effecten van de oude Dienstplicht. De jeugd (d.m.v. schoolbezoeken/gastlessen) zal nadrukkelijk worden betrokken..
 
6. Financiën; dit fenomeen zal de Staatshuishouding op zijn kop zetten. Hoe is dit te financieren? Kan het militaire deel worden meegeteld t.b.v. de 2% NAVO-verplichting?
 
7. Militair; er moet worden overgegaan op een andere manier van legervorming (het eerdere Kader-Militie-Leger). Wat is daarvoor nodig?
 
8. Juridisch/politiek; er zal nieuwe wetgeving moeten komen, want de huidige Wet op de Dienstplicht biedt onvoldoende mogelijkheden.
 
9. Economisch/maatschappelijk; welke bedrijfstakken worden betrokken en welke functies? Concurrentievervalsing voorkomen.
 
10. Enz. enz.

OVER MIJZELF

Twintig jaar beroepsofficier KL, honderden Dienstplichtigen gevormd en opgeleid;
 
Daarna vijfentwintig jaar ingezet voor milieu, armoedebestrijding en werkgelegenheid;
 
Daartoe een groot werkgelegenheidsproject opgezet in Friesland, waarbij onder andere veel ervaring opgedaan met Maatschappelijke Stage, waarin ik een nuttig opstapje zag naar mijn uiteindelijke droom: Mijn Landsjaar.
 
Nalatenschap
Prachtige Friese bedrijf Omrin Estafette!
 
Huidige situatie
sinds 2016 gepensioneerd, het vuur om met mijn kennis en ervaring een bijdrage te leveren aan mijn land, brandt als een tierelier!
 
Erik Becking
Kapitein b.d.
Scroll naar boven